Potapajuće pumpe 4" INOX

 

LEO 4XR i 4 XRS

Koriste se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 200 g/m3.  Veoma su efikasne i pouzdane. Pogodne su za korišćenje u domaćinstvu građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanje, protivpožarne sisteme itd.

Osnovne karakteristike:

 

Protok:                                      do 21m3/h
Visina:                                       do  320 m

Maksimalni prečnik pumpe:              98 mm
Maksimalna temperatura tečnosti:      35 °C
Maksimalna količina peska u vodi: 200 g/m3
Veličina čestica:                         do 1.5 mm
Maksimalna dubina potapanja:            90 m
Oscilacija napona:                              ±5%
Stepen zaštite:                                  IP 68
Klasa izolacije:                                    130
Gustina tečnosti:                           1kg/dm3
pH vrednost tečnosti:                        6.5-8 
Maksimalni broj uključenja:          20 puta/h

 

Modeli pumpi za vodu 4XR i 4XRS su 100% testirani