Periferične pumpe za vodu

Glavna odlika ovih modela pumpi za vodu su pouzdanost, jednostavnost, ekonomičnost. Posebno su pogodne za distribuciju vode u domaćinstvu, gde se uz kombinaciju sa uređajima za regulaciju protoka LEO PS-01,idealno koriste za navodnjavanje, pretakanje itd.

 
LEO APm i AP

Karakteristike pumpe

 

Snaga ……………………………… 0.25 kW-2.2 kW
Qmax ……………………………… 90 lit/min
Hmax ………………………………100 m
Max. Usis ………………………… 7 m

Radno kolo ……………………… Mesing
Temperatura tečnosti ………..60°C
Temperatura ambijenta ………40°C
Klasa izolacije …………………… F
Klasa zaštite  …………………… IP 44
Priključak …………………………usis/potis 1“

 

Monofazni motori sa ugrađenom termičkom zaštitom i resetom.

LEO XKm i XK

Karakteristike pumpe

 

Snaga ……………………………… 0.35 kW-0.75 kW
Qmax ………………………………50 lit/min
Hmax ……………………………… 66 m
Max. Usis …………………………7 m

Radno kolo ……………………… Mesing
Temperatura tečnosti ……… 60°C
Temperatura ambijenta …… 40°C
Klasa izolacije ………………… 130
Klasa zaštite  …………………IP 44
Priključak ………………………usis/potis 1“

 

Monofazni motori sa ugrađenom termičkom zaštitom.

LEO XQm i XQ

Karakteristike pumpe

 

Snaga ……………………………… 0.37 kW-0.75 kW
Qmax ……………………………… 50 lit/min
Hmax ……………………………… 66 m
Max. Usis ………………………… 7 m

Radno kolo ………………………Mesing
Temperatura tečnosti …………60°C
Temperatura ambijenta ………40°C
Klasa izolacije ……………………130
Klasa zaštite  ……………………IP 44
Priključak …………………………usis/potis 1“

 

Monofazni motori sa ugrađenom termičkom zaštitom.